ჰერბიას სამაცივრე კომპლექსი
დიღომში
დეტალურად
კარფური – გლდანი
გთავაზობთ, ჩვენ მიერ შესრულებულ კარფური – გლდანი პროექტს
Click Here
Previous slide
Next slide

მშენებლობა ხარისხის გარანტიით

პროექტირება

მშენებლობა

რემონტი

მშენებლობა-ICMG-მთავარი

ჩვენს შესახებ

 “ალტერნატივა”  დაფუძნდა 2019  წელს სამშენებლო კომპანია “ICMG”- ის  (ინდუსტრიული მშენებლობის მენეჯმენტ ჯგუფი-ს) მიერ , როგორც საპროექტო სამშნებლო ორგანიზაცია. 

 დაარსების დღიდან კომპანია წარმატებით ახორციელებს სამოქალაქო მშენებლობის სფეროში მომსახურების სრულ სერვისს, რომელიც მოიცავს საპროექტო  სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოების წარმოებას შესაბამისი საგარანტიო პირობებით.  

ჩვენი კომპანიის მიერ შესრულებულ ნებისმიერ მომსახურებას სამშენებლო მასალების ხარისხის გარანტიის გარდა გააჩნია შესაბამისი საშემსრულებლო გარანტია.

დეტალურად

პროექტები

Untitled design (1)
მაცივარი
DCIM100MEDIADJI_0140.JPG
ფორდის ცენტრი – თბილისი
DCIM100MEDIADJI_0133.JPG
კარფური – გლდანი
Mercedes-Benz-ის-ცენტრი (1)
MERCEDES BENZ – ის ცენტრი – თბილისი

ხშირად დასმული კითხვები

 საპროექტო მომსახურების სრული პაკეტის  საორიენტაციო ღირებულება საშუალოდ  მერყეობს 15 $  – იდან   25$ მდე  ექვივალენტი ლარში დღს-ს ჩათვლით.  

დახვეწილი თანამედროვე ექსტერიერის და ინტერიერის დიზაინი

შენობა ნაგებობის ოპტიმალური  კონსტრუქციული მოდელის შერჩევა 

პრეოქტირების საწყის ეტაპზე  ინტერიერის და ექსტერიერის , სამშენებლო და  მოსაპირკეთებელი მასალების შერჩევა და წინასწარი განფასება.

VR ტექნოლოგიის გამოყენებით პროექტის რეალური აღქმის შესაძლებლობა

პროექტის ოპტიმიზაცია 

პროექტის ზუსტი სამშენებლო ხარჯთაღრიცხვის და შესრულების გრაფიკის  შედგენა. 

ჩვენ ვმუშაობთ, როგორც საკუთარ ისე თქვენს არქიტექტორებთან და დიზაინერებთან. ჩვენ ვასრულებთ ნებისმიერი სირთულის სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოებს. 

დაგროვილი გამოცდილებიდან გამომდინარე კომპანია  ალტრნატივას შეუძლია წარმართოს ნებისმიერი სირთულის სამშენებლო სამშენებლო სამუშაოები  – იქნება ეს რკინაბეტონის, ღრუტანიანი ფილების, ლითონის, ხის თუ მათი კომბინირებული ვარიანტების გამოყება. 

ნებისმიერი მცირე თუ დიდი პროექტის  უნიკალურობას განსაზღვრავს ისეთი მნიშვნელოვანი ფაქტორები, როგორებიცაა ( ლოკაცია, გეოლოგიური კვლევა, არქიტექტურა, კონსტრუქციული გადაწყვეტილება , ფასადი, ინტერიერის  დიზაინი, გარე პერიმეტრის მოპირკეთება, სამშენებლო მასალების ხარისხი  და სხვა მრავალი ფაქტორი, რომლის წინასწარ ზუსტად განსაზღვრა ან შეფასება შეუძლებელია.  

ნებისმიერი “ფერის”  კარკასის 1მ2 ფასის დადგენა არის, მხოლოდ ვარაუდი, რომელიც ეფუძნება იმ მომენტში ქართულ  სამშენებლო ბაზარზე არსებულ ზოგად მდგომარეობას და ფასის მიმცემის ინდივიდუალურ გამოცდილებას.

1მ2 ან ნებისმიერი ცალკეული  მომსახურების ზუსტი ღირებულების განსაზღვრა შესაძლებელია მხოლოდ დამკვეთთან საბოლოოდ შეთანხმებული პორქტის დამტკიცების შემდეგ.

სარემონტო სამუშაოების ღირებულება პირდაპირ კავშირშია ინტერიერის დიზაინთან და მასში გამოყენებული მასალების ხარისხთან . სარემონტო სამუშაოების ღირებულების განსაზღვრა შესაძლებელია მხოლოდ მას შემდეგ რაც საბოლოოდ შეთანხმდება ინტერიერის დიზაინი და განისაზღვრება შესრულების ტექნოლოგია  სამშენებლო მასალების რაოდენობა და ხარისხი.  

დაგროვილი გამოცდილებიდან გამომდინარე კომპანია  ალტრნატივას შეუძლია წარმართოს ნებისმიერი სირთულის სამშენებლო სამშენებლო სამუშაოები  – იქნება ეს რკინაბეტონი, ღრუტანიანი ფილები, ლითონი, ხე თუ მათი კომბინირებული ვარიანტები. 

სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოების წარმოების  ხანგრძლივობა დამოკიდებულია შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობასა და სირთულეზე.

ჩვენს მიერ წარმოებული სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოების სისწრაფეს განაპირობებს  უპირველეს ყოვლისა ჩვენი გუნდის გამოცდილება , პროფესიონალიზმი   და  ინოვაციური ტექნოლოგიები . სამუშაოების შესრულება ხორციელდება წინასწარ გაწერილი შეთანხმებული გრაფიკის და ხარისხის კონტროლის დაცვით.

ალტერნატივა სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოებს  ასრულებს საშემსრულებლო გარანტიით. შესაბამისად  ჩევნს მიერ შესრულებული ნებისმიერი  სამუშაო სრულდება შესაბამისი ტექნოლოგიის და სტრანდარტების დაცვით 

ალტერნატივას მიერ შესრულებული ნებისმიერი სახის მომსახურება ითვალიწინებს შემდეგ საგარატიო პირობებს. 
გარანტია სამშენებლო მასალების ხარისხზე და საშემსრულებლო გარანტია. 
ყველა პროექტში საგარანტიო პირობების განხილვა ხორციელდება ინდივიდუალურად ობიექტზე არსებული სიტუაციის გათვალისწინებით და დამკვეთთან შეთნახმებით. 

ბლოგი