ხარისხი ბოლო დეტალამდე

სარემონტო სამუშაოები

 ჩვენს მიერ წარომებული სარემონტო სამუშაოები სრულდება საშემსრულებლო გარანტიით. 

სამუშაოების წარმოების პროცესი მიმდინარეობს ყოველდრიური წერილობითი ფოტო  და ვიდეო რაპორტინგით. 

ნებისმიერი სახის  სარემონტო სამუშაო ხორციელდება მასალების მწარმოებელი კომპანიის რეკომენდაციების და მითითებების მკაცრი დაცვით და შემდგომი კონტროლით.  

ჩვენ ვხელმძღვანელობთ პრინციპით – ხარისხი ბოლო დეტალამდე 

სამშენებლო და მოსაპირკეთებელი მასალები

სარემონტო სამშენებლო სამუშაოების წარმოება ხორციელდება მხოლოდ ხარისხიანი, სერთიფიცირებულ მასალების გამოყენებით შესაბამისი ტექნოლოგიის და მომწოდებლის მიერ რეკომენდებული ყველა მითითების დაცვით. 

 ნებისმიერი მოსაპირკეთებელი მასალის შესყიდვა ხდება  დამკვეთთან წინასწარი შეთანხმებით.

სარემონტო სამუშაოების ხარისხი

ჩვენს მიერ წარმოებული ნებისმიერი  სამშენებლო  და სარემონტო სამუშაო ხორციელდები წინასწარ შედგენილი დამკვეთთან შეთანხმებული მუშა ნახაზების შესაბამისად.ყოველდღიური ზედამხედველობის და კონტროლის ქვეშ. 

ყოველდღიური ფოტორაპორტინგის გამოყენება შესაძლებელობას გვაძლევს იმავე დღეს აღმოვფხვრათ ნებისმიერი ნაკლი ან წარმოქმნილი ხარვეზები.

ჩვენს მიერ შესრულებული სამუშაოებზე ვრცელდება  საშემსრულებლო გარანტია

საშემსრულებლო გარანტია

საშემსრულებლო გარანტია დამკვეთისთვის წარმოადგენს შემსრულებლის მიერ შესაბამისი მიმართულებით შესრულებული სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების ხარისხის დაცვის ძირითად ბერკეტს.  

კომპანია მზადაა სრულად აგოს პასუხი მის მიერ შესრულებული სამუშაოების ხარისხზე და ვარგისიანობაზე

იხილეთ სრული ინფორმაცია საგარანტიო პირობების შესახებ

მონიტორიგი - კონტროლი - რაპორტინგი

სამუშაოების წარმოების დაწყების პირველივე დღიდან ჩვენ ვახორციელებთ სამუშოების წარმოების სრულ მონიტორინგს და კონტროლს.

რაპორტინგის სისტემა