ღირსეული პარტნიორული თანამშრომლობა

მშენებლობა

სამშენებლო სამუშაოების წარმოების მაღალი სტანდარტი

ჩვენს მიერ პროექტირების პროცესში შემუშავებული პროექტის გონივრული, ინჟინრული გადაწყვეტილებები, ფასის და ხარისხის შესაბამისი სამშენებლო მასალები,სამშენებლო სამუშაეობის წარმოების მაღალი სტანდარტი, თქვენი შენობის წარმატებით დასრულების უმთავრესი წინაპირობაა. ჩვენი გუნდის მიერ სამშენებლო სამუშაოების წარმოების  12 წლის განმავლობაში ინდუსტრიული მშენებლობის მიმართულებით დაგროვილი გამოცდილება, მომსახურებისა და ჩვენი პარტნიორი კომპანიების ნდობის ხარისხი, მუდმივად უმჯობესდება . მომხმარებლებს შეუძლიათ დარწმუნებულები იყვნენ, რომ „ალტერნატივას“ მიერ აშენებული ყველა შენობა შეესაბამება, კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სამართლებრივ მოთხოვნებს და გარემოსდაცვით, ხანძარსაწინააღმდეგო საერთაშორისო და ქართულ სტანდარტებს.

პროცესების სრული მონიტორინგი

კოორდინაცია და კონტროლი

ჩვენ განვიხილავთ  მშენებლობას, როგორც კომპლექსურ დინამიკურ პროცესს. ცალკეული სამშენებლო სამუშაოების სწორი თანმიმდევრობის განსაზღვრა „თქვენი პროექტის“ წარმატებით დასრულების უმთავრესი წინაპირობაა.ჩვენი საპროექტო და სამშენებლო გუნდის შესაბამისი მიმართულებების სპეციალისტები მონიტორინგს უწევენ ცალკეული თუ კომპლექსური სამუშაოების წარმოების გრაფიკთან შესაბამისობის დინამიკას, აკონტროლებენ სამშენებლო სამუშაოების წარმოების ხარისხს, სამშენებლო მასალების მიწოდების ვადებს, და აწარმოებენ სამშენებლო დოკუმენტაციის კონტროლს.

სამშენებლო სამუშაოების წარმოება

ღირსეული, პარტნიორული თანამშრომლობა

წლების განმავლობაში ჩამოყალიბებული, სამშენებლო სამუშაოებისა და თანმდევი პროცესების სწორი მართვით, ღირსეული, პარტნიორული მიდგომით, ჩვენ უზრუნველვყოფთ „თქვენი პროექტის“ სამშენებლო სამუშაოების დროულ და ხარისხიან შესრულებას.

რატომ "ალტერნატივა"

პროექტირება და მშენებლობა ერთ სივრცეში